Agencja Telewizyjna Solidarność (1981),  następnie Duszpasterski Ośrodek Dokumentacji i Rozpowszechniania VIDEO, Dział Dokumentacji i Pomocy Duszpasterskich "Video", w końcu – Video Studio Gdańsk (od 1989)…

Mimo zmian w nazwie, mimo przeobrażeń politycznych i społecznych, jakie w Polsce od roku 1981 dokonały się  i w dalszym ciągu zachodzą, zawsze byliśmy niezależną od jakiegokolwiek monopolu instytucją kultury.

Zdobywana i przez nas wolność słowa i myśli manifestowała się i realizowana jest w dorobku filmowym, którym dzielić się chcemy, aby przypominać czasy, wydarzenia i ludzi, tworzących naszą wspólną najnowszą historię.

 

Zapraszamy do korzystania z naszej filmoteki i bogatego archiwum materiałów filmowych.

 

Strona główna Video Studio Gdańsk : www.videostudio.com.pl