6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego stołu – wydarzenie bezprecedensowe w powojennych dziejach krajów byłego bloku wschodniego, rozpoczynające zmiany ustrojowe PRL i przebudowę całej Europy…

Towarzyszyły mu kamery Video Studio Gdańsk. Z zarejestrowanego materiału filmowego powstał m.in. film „Opowieści Okrągłego stołu” Piotra Bikonta i Leszka Dziumowicza.

Podpisane 5 kwietnia 1989 roku przez przedstawicieli władz PRL, strony solidarnościowej i duchowieństwa porozumienia stały się motorem  kolejnych historycznych wydarzeń: ponownej rejestracji Solidarności, wizyty delegacji związku w Watykanie, której także towarzyszyła ekipa Video Studio Gdańsk, ostatniego zjazdu PZPR, przyjęcia przez Sejm planu Balcerowicza…

Kamienie milowe dalszych przemian, mające  miejsce 30 lat temu, przypominamy dzisiaj w filmach dokumentalnych: