W ostatnich dniach lipca 2016 Polska po raz drugi gościć będzie młodych ludzi z całego świata na spotkaniu z papieżem.

25 lat temu w Częstochowie Jan Paweł II przyjechał na pierwsze Światowe Dni Młodzieży do Europy wolnej od komunizmu. Znakiem politycznych przemian była ponad 100-tysięczna grupa młodych z Europy Wschodniej, którzy po raz pierwszy mogli wyjechać „na Zachód” i wziąć udział w spotkaniu z papieżem. Patrząc wtedy na pielgrzymów Jan Paweł II powiedział: „Kościół w Europie może w końcu swobodnie oddychać obydwoma płucami”.

W przededniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie przypominamy w nagradzanych na wielu festiwalach filmach „Droga” i „Mondo Migliore” atmosferę czasu sprzed ćwierć wieku, który dla wielu młodych ludzi zza nieistniejącej już żelaznej kurtyny był czasem wielkiej przemiany duchowej i poczucia przynależności do europejskiej rodziny narodów.