27 kwietnia 2014 roku Karol Wojtyła zostanie ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.


Drogi Jego niezwykłego pontyfikatu, w tym 7 ze 102 pielgrzymek, wiodły także przez Polskę. To tu określał On współczesną definicję pojęcia solidarność, związując ją z naszymi dążeniami wolnościowymi. Kamery Video Studio Gdańsk towarzyszyły Mu podczas wizyt w latach 1987, 1991, 1999. Jednak cały niezwykły pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II jest dla nas wciąż źródłem inspiracji – społeczne nauczanie papieża i relacja, jaka łączy Polaków z jego osobą były i będą tematami kolejnych filmów…